Kohtaamiset

Professori Susan Himmelweit: Laadukas hoiva hyödyttää koko taloutta

Susan Himmelweit

Julkiset hoivapalvelut ja -työntekijät nähdään usein kustannuseränä ja palveluita leikataan ja tehostetaan. Hoivatyön erityisyydestä ja hoivan merkityksestä yhteiskunnalle ja taloudelle puhutaan vähän. Tasa-arvovajeen Anna Elomäki tapasi hoivan ja talouden yhtymäkohtia tutkineen taloustieteen professori Susan Himmelweitin. Himmelweitin mukaan hoivaa tulisi ajatella investointina, joka hyödyttää koko taloutta.

Professori Julie Nelson: Talous on sosiaalista huolenpitoa

Nelson Dec 2015

Tasa-arvovaje tapaa tunnettuja feministisiä taloustieteilijöitä. Kohtaamisissa pohditaan, miten sukupuolten tasa-arvo voidaan huomioida talouspolitiikassa. Taloustieteen professori Julie Nelson on 1990-luvulta saakka tuonut taloustieteeseen feministisiä näkökulmia. Nelson kertoo Tasa-arvovajeelle, mistä feministisessä taloustieteessä on kyse ja miten feminististen taloustieteilijöiden kritiikki ja tutkimus voisivat hyödyttää taloustiedettä ja talouspolitiikkaa.

Professori Katherine Gibsonin: Talous toisin sanoen

Gibson Tampereen yliopistolla

Huolestuneet ajankohtaisohjelmat, poliitikkojen leikkauslistat ja pukumiesten all-male-paneelit pursuavat puhetta taloudesta. Mutta mitä taloudella oikeastaan kulloinkin tarkoitetaan? Entä millaista muutosta talouden feministisellä uudelleenajattelulla voisi saada aikaan? Pieta Hyvärinen tapasi talousmaantieteen professori Katherine Gibsonin.

Tutkija Milja Saari: Tapaus Sari Sairaanhoitaja

kuoppa_150_rgb_reuna

Palkkatasa-arvotutkija Milja Saari kiinnostui Sari Sairaanhoitajasta, josta tuli näkyvä hahmo vuoden 2007 eduskuntavaaleissa. Tuolloin Kokoomus lupasi julkisen sektorin koulutetuille naisille – muun muassa hoitajille ja opettajille – muita suuremmat palkankorotukset. Tehy sai neuvoteltua itselleen palkkaratkaisun, mutta mitä jäi käteen? Kaventuivatko sukupuolten palkkaerot, nousivatko palkat?