Symposiumit

Symposium: Perustulo ja sukupuolten tasa-arvo

perustulo

Juha Sipilän hallitus päätti ohjelmassaan toteuttaa perustulokokeilun ja sen valmistelu on käynnissä. Tasa-arvovaje haluaa tukea perustulokokeilua selvittävän tutkimusryhmän työtä herättämällä keskustelua perustulon ja eri perustulomallien sukupuolivaikutuksista. Pyysimme siksi neljää poliitikkoa kertomaan, miten he asian näkevät valmistelun tässä vaiheessa: missä mielessä perustulo olisi – tai ei olisi – sukupuolten tasa-arvon kannalta hyvä reformi?

Minisymposium: Työllisyys- ja yrittäjyyspaketti herätti odotukset uusista avauksista

Hallitus sopi kehysriihen yhteydessä yrittäjyyttä ja työllisyyttä tukevista toimista, joilla on tarkoitus saada Suomen talous kasvuun. Tasa-arvovaje pyysi kahta tutkijaa arvioimaan 12.4. julkistettua yrittäjyys- ja työllisyyspakettia sukupuolinäkökulmasta. Raija Julkunen ja Anu Suoranta arvioivat hallituksen esityksiä muodollisesti sukupuolineutraaleiksi. Neutraalius kuitenkin peittää naisten ja miesten työttömyyden ja yrittäjyyden erilaiset profiilit.

Symposium: Tarinoita taantuvasta Suomesta ja sukupuolesta

Viisi nimekästä tutkijaa kirjoittaa professori Heikki Hiilamon esseen innoittamina pettyneistä ja vihaisista miehistä ja naisista, inhimillisestä pääomasta, kaunasta, kilpailukyvystä ja hoivaduunareista.

Hiilamon tarinassa talouden ja työpaikkojen murroksesta subjekti on sukupuolitettu: ”taantuvan teollisuuspaikkakunnan duunarit”, ”pettyneet ja vihaiset”, ”vähän koulutetut, pienituloiset ja työttömät miehet”. Eeva Jokinen, Mika Maliranta, Tiina Vaittinen, Seija Ilmakunnas ja Pauli Kettunen pohtivat, onko kuva totta. Kertooko se olennaiset asiat taloudesta ja sukupuolesta? Missä ovat naiset Suomen talouden tarinassa?