Neljä askelta kohti tasa-arvoa edistävää talouspolitiikkaa

Share Button

Tasa-arvovajeen vuosi huipentui Plan F -seminaariin, jonka päätteeksi viiden asiantuntijan aivoriihi muotoili Suomelle Plan F:n eli askelmerkit kohti parempaa, sukupuolten tasa-arvoa edistävää talouspolitiikkaa.

planf-8486

Friihi vasemmalta oikealle: Eeva Jokinen, Leena Mörttinen, Olli Kärkkäinen, Jenni Kellokumpu ja Mona Mannevuo. Kuva: Jyri Pitkänen

Keskustelun ulkopuolelle päätettiin jättää ”itsestäänselvyyksinä” vanhempainvapaan jakaminen sekä koulutuksen ja työelämän segrekaation purkaminen.

-Molemmat ovat keskeisiä mutta päädyimme pyytämään asiantuntijoilta jotain uutta, jotain enemmän. Jotain konkretiaa, paneelia moderoinut Anu Koivunen linjasi.

Eeva Jokinen kaipasi julkisten palveluiden näkemistä arvonluonnin paikkana, johon on lupa investoida. Hän ehdotti, että Suomeen rakennettaisiin kaikille avoin, maksuton päivähoito ja kannusti vastikkeettomaan perustuloon.

Tarvitaan laajaa sukupuolivaikutusten arviointia

Jokinen myös varoitti sote-uudistuksen sukupuolten tasa-arvoon liittyvistä sudenkuopista. Kyseessä on valtava naispoliittinen kysymys, koska sote-sektorin työntekijöistä yli 90% on naisia. Lisäksi uudistus vaikuttaa sote-palvelutyöhön ja asiakassuhteisiin.

-Tarvitaan laajaa sukupuolivaikutusten arviointia, Jokinen sanoi.

Leena Mörttinen korosti, että hyvinvointia on ryhdyttävä tarkastelemaan aiempaa laajemmin. Olisi kehitettävä mittareita immateriaaliselle arvonluonnille. Mörttinen myös valitteli, että päätöksenteko perustuu ajatukselle keskimääräisestä kansalaisesta tai kuluttajasta. Yksilöt taitoineen ja tarpeineen eivät tule nähdyksi.

Mörttinen nosti esiin tulonmuodostukseen liittyvät muutokset, joiden myötä perinteiset instituutiot ja tavat ajatella työtä ja palkkaa eivät enää päde.

– Kysymys kuuluu, millä kansalaiset elävät ja millä yhteiskunta pysyy pystyssä, Mörttinen linjasi.

Hän peräänkuulutti kansalaistilin tai joustoturvan kaltaista sosiaaliturvamallia, joka sallii sujuvan liikkuvuuden yrittäjyyden, työnteon, kouluttautumisen ja muun tekemisen välillä ja luo turvallisuuden tunnetta.

Leena Mörttisen mukaan hyvinvointia on tarkasteltava aiempaa laajemmin. Kuva: Jyri Pitkänen

Leena Mörttisen mukaan hyvinvointia on tarkasteltava aiempaa laajemmin. Kuva: Jyri Pitkänen

Olli Kärkkäinen korosti vaikutusarviointien merkitystä. Tällä hetkellä talouspolitiikan sukupuolivaikutuksista ei tiedetä tarpeeksi. Talouspolitiikkaa ohjaavien makrotason ennustemallien rinnalla voisi hyödyntää mikrosimulointimalleja, joiden avulla nähdään makrotason muutosten sukupuolivaikutukset.

Jos halutaan politiikkaa, joka edistää sukupuolten tasa-arvoa, on pystyttävä tutkimaan miten erilaiset politiikkamallit vaikuttavat

-Jos halutaan politiikkaa, joka edistää sukupuolten tasa-arvoa, on pystyttävä tutkimaan miten erilaiset politiikkamallit vaikuttavat, Kärkkäinen linjasi.

Sosiaaliturvaa uudistettaessa on Kärkkäisen mukaan tärkeä miettiä, onko talouden ja sosiaaliturvan perusyksikkö yksilö vai perhe. Tulee päättää, jatketaanko Suomessa yksilökeskeiseen suuntaan menemistä ja tehdään sosiaalietuuksista täysin henkilökohtaisia.

Jenni Kellokumpu korosti niinikään sitä, että päätöksiä tehtäessä tulee olla tietoisia vaikutuksista paitsi kansalaisille keskimäärin ja eri tuloluokille myös sukupuolen mukaan. Sosiaaliturvaa olisi hänenkin mielestään syytä uudistaa, mutta maltillisesti, pala palalta.

-Perustulokokeilu on askel oikeaan suuntaan. Meillä ensimmäistä kertaa kokeillaan sellaista, mitä voidaan jälkikäteen arvioida, Kellokumpu totesi.

Kellokumpu myös korosti sote-uudistuksen tuomia mahdollisuuksia naisyrittäjyyden vahvistamiseen.

Jenni Kellokoski toi esiin sote-uudistuksen mahdollisuudet naisyrittäjille. Kuva: Jyri Pitkänen

Jenni Kellokoski toi esiin sote-uudistuksen mahdollisuudet naisyrittäjille. Kuva: Jyri Pitkänen

Mona Mannevuo kritisoi eroa, joka tällä hetkellä tehdään hyvien ja huonojen kansalaisten välille. Mannevuon mukaan Suomessa kunnolliselta kansalaiselta edellytetään nyt työteliäisyyttä ja työssä olemista. Hän kysyi, miksi päivähoitokin pitää perustella naisten työllisyydellä. Työteliäisyyden ja työssä olemisen normi on ongelmallinen aikana, jolloin täystyöllisyys on julma fantasia.

Mannevuo kiinnitti myös huomion yksilön toimintaa ja kansalaisuutta määrittäviin tunnerakenteisiin.

– Talouskeskustelussa täytyy tunnistaa tunnerakenteiden vaikutus yksilöiden valintoihin ja kyseenalaistaa rationaalisen valinnan subjekti, Mannevuo linjasi.

F-RIIHEN PLAN F SUOMELLE

1.Kehitetään vaikutusarviointia ja ennustemalleja. Sukupuolivaikutukset täytyy arvioida talouspäätöksiä ja talousarviota valmisteltaessa systemaattisesti ja yhtenäisin menetelmin. Talouspoliittisen päätöksenteon taustalla olevat makrotason ennustemallit tulee yhdistää mikromalleihin, jotta erilaiset yksilöt ja sukupuoli saadaan näkyviin pohdittaessa vaihtoehtoisia politiikkamalleja. Ennustemallien taustalla oleva rationaalisen valinnan subjekti tulee kyseenalaistaa.

2.Poistetaan päivähoitomaksut ja panostetaan varhaiskasvatukseen. Päivähoitomaksut alentavat työstä käteen jäävää tuloa. Niiden poistaminen lisäisi erityisesti pienten lasten äitien työn tarjontaa ja siten parantaisi naisten taloudellista asemaa. Varhaiskasvatukseen osallistuminen on tutkitusti tehokas keino parantaa pienituloisten perheiden lasten oppimistuloksia.

3.Irrotetaan sosiaaliturva palkkatyönormista. Työnteon luonne ja tulonmuodostus muuttuvat ja turvaverkkoa tulee kehittää sen mukaisesti. On aika siirtyä vähitellen kohti mallia, joka irrottaa sosiaaliturvan palkkatyöläisyydestä ja jonka myötä kansalaisuuteen ja yhteiskuntaan kiinnittyminen ei kulje vain palkkatyön ideaalin kautta.

4.Arvioidaan sote-uudistuksen sukupuolivaikutukset. On arvioitava vaikutukset muun muassa naisvaltaisen sote-alan työntekijöiden ja yrittäjien työoloihin ja työhyvinvointiin, ikääntyvän väestön tarvitseman hoivan saatavuuteen ja laatuun sekä hoivapalveluiden aukkoja paikkaaviin omaisiin. Arvioinnille on varattava riittävä rahoitus.

 

Lue myös:

Keskustelunavaus feministisestä talouspolitiikasta

Moderaattori Anu Koivunen pyysi friihiläisiltä uusia, konkreettisia ajatuksia

Moderaattori Anu Koivunen pyysi friihiläisiltä uusia, konkreettisia ajatuksia. Kuva: Jyri Pitkänen

Eeva Jokinen ehdotti maksutonta päivähoitoa. Kuva: Jyri Pitkänen

Eeva Jokinen ehdotti maksutonta päivähoitoa. Kuva: Jyri Pitkänen

Yleisö haastoi aivoriihiläisiä. Kuva: Jyri Pitkänen

Yleisö haastoi aivoriihiläisiä. Kuva: Jyri Pitkänen

Aivoriihi vauhdissa. Kuva: Jyri Pitkänen

Aivoriihi vauhdissa. Kuva: Jyri Pitkänen

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *