SYMPOSIUM: Tutkimusnäkökulmia perhevapaauudistukseen

Share Button

Tasa-arvovajeen perhevapaasymposiumissa eri alojen tutkijat tarkastelevat perhevapaauudistusta ja perhevapaista käytävää julkista keskustelua eri näkökulmista. Monipuolisen ja -alaisen tutkimustiedon hyödyntäminen on välttämätöntä uudistuksen onnistumiselle.

 

Tasa-arvotoimijoiden pitkään vaatima perhevapaiden kokonaisuudistus on viimein nytkähtänyt eteenpäin. Hallitus pyrkii saamaan uuden perhevapaajärjestelmän luonnoksen valmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä. Tiukan aikataulun lisäksi hallitus on linjannut uudistukselle tiukat reunaehdot:

  • Työelämän ja vanhemmuuden tasa-arvoa lisätään.
  • Tukijärjestelmää yksinkertaistetaan ja kehitetään nykyisestä.
  • Mahdollisuus hoitaa lasta kolmeen ikävuoteen saakka kotona säilytetään.
  • Uudistuksessa etsitään keinoja edistää ja joustavoittaa paluuta perhevapailta työelämään sekä viedään käytäntöön perheystävällisten työpaikkojen toimintamalleja hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti.
  • Varhaiskasvatukseen osallistumista lisätään.
  • Perhevapaajärjestelmän etuudet uudistetaan hallitusohjelman julkisen talouden raamien puitteissa
  • Uudistuksella tulee olla VM:n todentaman arvion mukaan työllisyyttä vahvistavia vaikutuksia.

Monet poliittisista linjauksista ovat tutkimustiedon valossa keskenään ristiriidassa. Kuinka edistää vanhemmuuden tasa-arvoa ilman ylimääräistä rahoitusta, joka mahdollistaisi ansiosidonnaisen kauden pidentämisen ja kiintiöittämisen vanhempien kesken?

Onnistuakseen perhevapaauudistus vaatii tuekseen monialaista tutkimustietoa: paitsi tietoa uudistuksen vaikutuksista ihmisten käyttäytymiseen ja laskelmia taloudellisista vaikutuksista, myös laadullista tutkimusta perheiden arjesta ja niiden tekemien valintojen taustoista. Tasa-arvovajeen perhevapaasymposiumissa eri alojen tutkijat tarkastelevat perhevapaauudistusta ja perhevapaista käytävää julkista keskustelua eri näkökulmista.

Erikoistutkija Johanna Lammi-Taskula ja professori Katja Repo:
“Perhevapaajärjestelmää uudistettaessa olisi hyvä käydä kriittistä keskustelua myös siitä, millaisia arjen ehtoja työelämä asettaa pienten lasten vanhemmille”. Lue koko blogi tästä.

Tutkijat Jussi Tervola ja Tapio Räsänen:
“Perhevapaauudistuksella tähdätään perheiden käyttäytymisen muutoksiin, mutta vaikutuslaskelmia, joissa käyttäytymisen muutoksia olisi arvioitu, ei ole juuri tehty.” Lue koko blogi tästä.

Tutkijatohtorit Anna Elomäki ja Hanna Ylöstalo:
“Perhevapaamalli, joka todennäköisimmin nostaa työllisyyttä ja rasittaa julkista taloutta vähiten, ei välttämättä edistä sukupuolten tasa-arvoa.” Lue koko blogi tästä.

Filosofian tohtori Anna Moring:
“Käytännössä tänä päivänä ei enää voida lähteä rakentamaan perhevapaamallia, joka ei huomioisi sitä, että perhe ei ole yksi.” Lue koko blogi tästä.

Mukavia ja keskustelua kirvoittavia lukuhetkiä!

@tasaarvovaje
#perhevapaa
#symposium

 

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *