Symposium: Sote-keskustelussa vaietaan sukupuolten tasa-arvosta

Share Button

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisesta käyty keskustelu on sivunnut tasa-arvoa lähinnä palveluihin pääsyn ja alueiden tasa-arvon näkökulmasta. Kyse on myös sukupuolten välisestä tasa-arvosta: työelämän tasa-arvosta ja hoivan sukupuolittuneisuudesta. Tasa-arvovaje kysyi viideltä tutkijalta, miksi sote on sukupuolten välisen tasa-arvon kysymys.

EPSON MFP image]
Kuvat: Apila Pepita

Sukupuolinäkökulma on sote-keskustelussa sivuutettu täysin. Kesäkuussa julkistetut lakiluonnokset ja alustava vaikutusarviointi eivät viittaa sukupuolten tasa-arvoon tai hoivaan sanallakaan. Sen sijaan keskustelua hallitsevat valinnanvapaus, yhtiöittäminen ja tehostaminen, joiden vaikutukset työntekijöiden asemaan ja palveluiden laatuun ja sitä kautta sukupuolten tasa-arvoon ovat tutkimustiedon perusteella kyseenalaiset.

Hallitus on luvannut, että sote-uudistuksen sukupuolivaikutukset arvioidaan. Myöhään valmisteluprosessissa tehty arviointi ei kuitenkaan riitä. On aika tuoda sote-uudistuksen ytimeen ymmärrys, että kyse on sukupuolten tasa-arvon kannalta keskeisestä asiasta.

Kuvitus 1 valinnanvapaus

Miten sote-uudistus vaikuttaa naisvaltaisen sote-alan työntekijöihin, hoivapalveluita eniten tarvitseviin sekä niin ikään naisvaltaisiin hoiva-alan pienyrittäjiin?

Mitä uudistus merkitsee sosiaalipalveluille kuten vanhuspalveluille, jotka ovat valmistelussa ja julkisessa keskustelussa jääneet vähälle huomiolle?

Professori Anneli Anttonen:
”Julkinen palvelu ei tarkoita vain sitä, että kansalaiset itse rahoittavat ne. Kyse on avoimuudesta, luottamuksesta, osallistumisesta, puolueettomuudesta ja tasa-arvoisuudesta.” Lue koko blogi tästä

Professori Teppo Kröger:
”Monet vanhukset eivät toivo valinnanvapautta vaan riittäviä palveluja. Heille valinnanvapaus tarkoittaa valinnanpakkoa.” Lue koko blogi tästä

Professori Sari Rissanen:
”Pienimuotoisille, pääosin naisten omistamille hoivayrityksille saattaa jäädä entistä vähemmän tilaa, kun järjestämisvastuu siirtyy maakunnille ja palveluita kilpailutetaan suurempina kokonaisuuksina.” Lue koko blogi tästä

Tutkija Hanna-Kaisa Hoppania ja tutkija Olli Karsio:
”Muistisairaan vanhuksen hoivaa emme pysty mittaamaan samalla tavoin kuin kaihileikkauksen vaikutuksia. Sen sijaan uudistustyössä tulisi ottaa huomioon se mitä sosiaalipalveluista jo tiedetään.” Lue koko blogi tästä

Yliopistonlehtori Helena Hirvonen:
”Erityisesti naistyöntekijöihin kohdistuu oletus kyvystä hoivan ja huolenpidon tarjoamiseen ikään kuin naisten ”luonnollisena” taitona, joita hyödynnetään kuin itsestään, eikä niihin siten tarvitse panostaa resurssien allokoinnissa.” Lue koko blogi tästä

Lue myös:

Verkkosymposium: Perustulo ja sukupuolten tasa-arvo

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *