Tasa-arvovajeen ehdotukset budjettiriihen tasa-arvoteoiksi

Share Button

Keskiviikkona käynnistyy hallituksen budjettiriihi. Valtion budjetti on sukupuolten tasa-arvolle vähintään yhtä tärkeä kuin hallituksen tasa-arvo-ohjelma. Budjettiriihessä hallituksella on tilaisuus tasa-arvotekoihin. Tähän asti hallitus on lähinnä taannuttanut tasa-arvoa muun muassa kurittamalla naisia leikkauksin.

Tasaarvovaje_yhteiskuvaWEB

Hallitus on tasa-arvo-ohjelmassaan asettanut tavoitteeksi, että keskeiset valtioneuvoston prosessit kuten budjetointi tukevat sukupuolten tasa-arvon edistämistä. Hallitus on ohjelmassaan luvannut tukea tavoitetta käynnistämällä hankkeen, jossa arvioidaan vuoden 2016 talousarvion vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon.

Hanke ei kuitenkaan edistä sukupuolten tasa-arvoa. Arvioinnin avulla voidaan ainoastaan tarkastella vaurioiden suuruutta jälkikäteen. Hallituksen tulisi toteuttaa sukupuolitietoista budjetointia, jossa sukupuolinäkökulma on mukana jo talousarvion valmisteluvaiheessa. Jos budjettiprosessi nähdään mahdollisuutena edistää tasa-arvoa, on budjettiriihessä mahdollisuus useisiin merkittäviin tasa-arvotekoihin.

Budjettiriihessä voidaan päättää uusien tasa-arvoa edistävien toimien rahoituksesta ja lisätä tasa-arvopolitiikan resursseja, jotka ovat tällä hetkellä riittämättömät. Tasa-arvo-ohjelman toimenpiteistä vain turvakotipaikkojen lisääminen ja ympärivuorokautisen auttavan puhelimen käynnistäminen vaativat hallitukselta taloudellista panostusta. Kyseiset toimenpiteet ovat osa hallitusta velvoittavan Istanbulin sopimuksen toimeenpanoa. Kyseessä ei siis ole varsinainen kädenojennus tasa-arvolle. Lisäksi hallituksen ainoa tasa-arvoinvestointi jää puolitiehen.

Viime syksynä sovittu kahden miljoonan euron vuotuinen korotus turvakotien määrärahaan on riittämätön. Ministeri Juha Rehula on avoimesti puhunut tasa-arvon edistämisestä ilman rahapussia. Tasa-arvoa on mahdotonta edistää ilman resursseja.

Budjettiriihessä on mahdollista nostaa pöydälle valtionvarainministeriön budjettiesityksen sukupuolivaikutukset ja perua sukupuolinäkökulmasta ongelmallisia päätöksiä. Viime vuonna syntyi meteli, kun jälkikäteen huomattiin joidenkin hallituksen esitysten kohtuuttomat vaikutukset. Hallitus päätyi lopulta perumaan osan sukupuolivaikutuksiltaan vinoista leikkauksista ja uudistuksista, kuten eläkeläisten asumistuen muutoksen ja sunnuntai- ja ylityölisien leikkauksen.

Leikkausten ja veromuutosten sukupuolivaikutukset tulee arvioida jo budjettiriihessä, jotteivät ne tulisi myöhemmin budjettilakeja valmistellessa yllätyksenä.

Leikkausten ja veromuutosten sukupuolivaikutukset tulee arvioida jo budjettiriihessä, jotteivät ne tulisi myöhemmin budjettilakeja valmistellessa yllätyksenä. VM:n esityksessä huolta herättävät ainakin päivähoitomaksujen korotus sekä kiky:n kunnille aiheuttamat veromenetykset, jotka saattavat johtaa irtisanomisiin naisvaltaisella kuntasektorilla. Lisäksi kiky-sopimusta kompensoimaan tarkoitettu veroale ei riitä korvaavaan julkisen sektorin lomarahan leikkausta. Julkisen sektorin pienipalkkaisten naisten on arvioitu jäävän kiky- ja veromuutoksissa miinukselle. Budjetin sukupuolivaikutusten arviointi osoittaisi ennakoivaa ja informoitua päätöksentekoa. Hallituksen budjettiriihi on tähän mitä parhain tilaisuus.

Keskiviikkona alkava budjettiriihi on tärkeä sukupuolten tasa-arvolle myös siksi, että hallitus sopii siellä uusista työllisyyttä parantavista toimista. Naisten työllisyyden nostaminen ei ole mahtunut hallituksen työllisyyspolitiikkaan. Myös hallituksen tasa-arvo-ohjelma käänsi selkänsä naisten työllisyydelle ja hoivavastuun tasaamiselle.Tämä siitä huolimatta, että hallituksen tavoittelemasta työllisyysasteen noususta saavutettaisiin puolet, jos nuorten naisten työllisyys olisi Suomessa Ruotsin tasolla. Samaan aikaan hallituksen leikkauspolitiikan on nähty ajavan äitejä kotiin, mikä kaventaa nuorten naisten työnteon edellytyksiä entisestään.

Perhevapaajärjestelmän uudistus olisi tutkimuksen perusteella parhaita keinoja sekä lisätä nuorten naisten työllisyyttä että tasata naisten kontolle kasautunutta hoivavastuuta. Ministeri Rehulan mukaan pääministeripuolue Keskusta on valmis perhevapaauudistukseen.

Budjettiriihen työllisyyspaketti on tilaisuus laittaa uudistus liikkeelle. Samalla on haudattava puheet matalapalkkatyön lisäämisestä, joka on tasa-arvonäkökulmasta työllisyyskeinona ongelmallinen.

Tasa-arvovaje keräsi hallitukselle viisi konkreettista tasa-arvotekoa budjettiriiheen:

1. Nostakaa pöydälle VM:n budjettiesityksen sukupuolivaikutukset.
2. Ottakaa perhevapaiden uudistus mukaan työllisyyspakettiin.
3. Perukaa päivähoitomaksujen korotukset, jotka vaikeuttavat perheiden toimeentuloa ja ajavat naisia kotiin.
4. Nostakaa turvakotien rahoitus Istanbulin sopimuksen toimeenpanon vaatimalle tasolle
5. Lisätkää tasa-arvoviranomaisten resursseja, jotka ovat tällä hetkellä riittämättömät

Lue myös:

Hallitus piti lupauksensa ja tarjoili tasa-arvo-ohjelmassaan pettymyksen

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *