ARKISTO

JUTTUKATEGORIAT

Tasa-arvovaje kattaa Tasa-arvovaje-hankkeen työryhmän kirjoittamia tekstejä, analyysejä ja lausuntoja, tietoa hankkeen järjestämistä tapahtumista sekä muita hankkeen tuotoksia.

Symposiumit ovat tutkijoiden ja asiantuntijoiden koottuja blogeja pyydetyn aihepiirin ympäriltä.

Kohtaamisissa Tasa-arvovaje haastattee tutkijoita.

Blogit ovat tutkijoiden ja asiantuntijoiden tiiviitä blogitekstejä heidän tutkimukseksestaan tai asiaosaamisestaan.

TASA-ARVOVAJE:

Kestämättömät vajeet? -seminaari haastoi pohtimaan taloutta hoivan ja tasa-arvon kautta

Tiedote: Tutkija kolumnistina ja blogistina -koulutus 10.11.2017

Kestämättömät vajeet? -seminaaripuhujien esittelyt

Tiedote: Kestämättömät vajeet? -seminaari 23.10.2017

Tasa-arvotekoja budjettiriiheen

Tasa-arvoa talousarvioon – seitsemän ajatusta sukupuolitietoisesta budjetoinnista

Lausunto: Sote-uudistuksen merkitystä sukupuolten tasa-arvolle ei ole ymmärretty

Kuntatalous on tasa-arvokysymys

Lausunto: Agenda2030 velvoittaa vahvempaan tasa-arvopolitiikkaan

Tasa-arvoa talousarvioon – sukupuolitietoisen budjetoinni asiantuntijaseminaari 3.5.2017

Miksi talous on tasa-arvokysymys?

Sukupuolittunut työnjako työelämässä ulottuu myös eduskuntaan ja talouspolitiikkaan

Kamppailu tasa-arvosta strategisessa valtiossa

Miksi tarvitaan feminististä talouspolitiikkaa?

Neljä askelta kohti tasa-arvoa edistävää talouspolitiikkaa

Plan f -seminaari avasi keskustelua feministisestä talouspolitiikasta

Tasa-arvovaje järjestää plan f -seminaarin 30.11.

Tasa-arvovajeen ehdotukset budjettiriihen tasa-arvoteoiksi

Kuusi askelta parempaan sote-uudistukseen

Analyysi: paikallisen sopimisen vaietut vaikutukset

Hallitus piti lupauksensa ja tarjoili tasa-arvo-ohjelmassaan pettymyksen

Lausunto: julkisten menojen leikkaukset vaikuttavat sukupuolten tasa-arvoon tulonjakovaikutuksia laajemmin

Valtiontaloudessa pitää olla tilaa tasa-arvolle

Tasa-arvo tyhjenee sukupuolesta

 

SYMPOSIUMIT:

Symposium: Tutkimusnäkökulmia perhevapaauudistukseen

Symposium: Sote-keskustelussa vaietaan sukupuolten tasa-arvosta

Symposium: Perustulo ja sukupuolten tasa-arvo

Minisymposium: Työllisyys- ja yrittäjyyspaketti herätti odotukset uusista avauksista

Symposium: Tarinoita taantuvasta Suomesta ja sukupuolesta

 

KOHTAAMISET:

Tutkijat Elisabeth Klatzer ja Anne Boschini: Mitä on sukupuolitietoinen budjetointi?

Professori Susan Himmelweit: Laadukas hoiva hyödyttää koko taloutta

Professori Julie Nelson: Talous on sosiaalista huolenpitoa

Professori Katherine Gibsonin: Talous toisin sanoen

Tutkija Milja Saari: Tapaus Sari Sairaanhoitaja

 

BLOGIT:

Mona Mannevuo: Taloustieteellisen keskustelun portinvartijat

Laura Mankki, Iiris Lehto, Eeva Jokinen ja Helena Hirvonen: Naisten hukka ja miesten tehot?

Johanna Lammi-Taskula ja Katja Repo: Arki testaa lastenhoito- ja varhaiskasvatuspolitiikan

Jussi Tervola ja Tapio Räsänen: Perhevapaauudistuksen talousvaikutusten arviointi on haastavaa

Anna Elomäki ja Hanna Ylöstalo: Talous sanelee perhevapaauudistuksen raamit

Anna Moring: Perhevapaat ja perheiden monimuotoisuus

Eeva Houtbeckers: Vaarana degrowth-ajattelun tasa-arvovaje

Anna Elomäki: Taloutta kasvattava tasa-arvo?

Jemima Repo: Valinnan vankeja?

Teppo Eskelinen: Julkisten palveluiden tehostaminen, hierarkiat ja tasa-arvo

Laura Mankki ja Helena Hirvonen: Yhtiöittäminen ajaa kuntien työntekijät markkinoille

Siv Sandberg: Sote- ja maakuntauudistuksen sukupuolivaikutukset

Petra Merenheimo: Kustannusmörkö aiheuttaa naisten hoivayritystoiminnan noidankehän

Paula Koskinen Sandberg: Palkkaeriarvoisuus on juurtunut sopimusjärjestelmäämme

Paul Jonker-Hoffrén: Työmarkkinoiden Suomen malli ja sukupuolten tasa-arvo

Liina-Kaisa Tynkkynen: Voisiko sotessa käydä niin kuin Downton Abbeyssa?

Tuomo Laihiala: Eriarvoisuus  on sukupuolikysymys

Katri Viitasalo: Nokkeluus ja toimintamahdollisuudet

Suvi Salmeniemi: Taloutta toisin sanoin

Kristiina Aalto ja Katri Soinne: Näkymätön kotityö

Heidi Hirsto: Tavallinen talouspuhe ja vierauden kokemus

Suvi-Anne Siimes: Päivähoitoon pitää panostaa juuri nyt

Liina Sointu: Kalliit hoivapalvelut, edullinen omaishoito?

Minna Leinonen: Kamppailu olennaisesta

Hanna-Kaisa Hoppania ja Olli Karsio: Miksi hallitus ei hyödynnä tarjolla olevaa tietoa sosiaalipalvelujen uudistamisessa?

Teppo Kröger: Miten valinnanvapaudesta tuli valinnanpakko?

Anneli Anttonen: Miksi julkispalvelujen menestystarina halutaan hävittää Suomesta?

Sari Rissanen: Tappaako massahyödyn tavoittelu kodinomaisen hoivayrittäjyyden?

Helena Hirvonen: Miten kädestä kiinni pitämisestä tuli soten ylijäämää?

Mona Mannevuo: Työnvälittäjäpalvelun tuottajalla on väliä

Tarja Filatov: Perustulon vaikutukset riippuvat elämäntilanteesta 

Outi Alanko-Kahiluoto: Perustulo vahvistaa yksilön taloudellista itsenäisyyttä

Veronika Honkasalo: Perustulon rinnalle tarvitaan laadukkaat julkiset palvelut

Elina Lepomäki: Perustili ei syyllistä tai kysele

Anna Elomäki: Feministinen taloustiede uudistaa taloustieteen arvoja

Juhana Vartiainen: Sukupuolivaikutusten juonikkuus

Irmeli Kari-Björbackan: Millaista sukupuolta kehysriihi teki?

Anu Suoranta: Matalapalkasta halvempaan työhön?

Raija Julkunen: Jäämme odottamaan

Heikki Hiilamo: Globalisaatio, sukupuoli ja maahanmuuttoasenteet

Eeva Jokinen: Malttinationalismille sosiaalipolitiikka on rasite

Tiina Vaittinen: Tarinoita globalisaatiopelistä

Pauli Kettunen: Tyytymättömyyden suunnat

Seija Ilmakunnas: Eikö naisia ahdista?

Mika Maliranta: Kahden kerroksen miehiä