Tasa-arvovajeen blogissa tasa-arvon, sukupuolen ja talouden kysymyksiin perehtyneet tutkijat ja asiantuntijat kirjoittavat omasta tutkimuksestaan ja ajankohtaisista teemoista.

Yhtiöittäminen ajaa kuntien työntekijät markkinoille

Julkisessa keskustelussa yhtiöittäminen esitetään yksinkertaisena toimenpiteenä. Sen vaikutuksia sukupuolen mukaan eriytyneillä työmarkkinoilla ei ole toistaiseksi arvioitu. Case Palmia protestin saama tuki kertoo siivous- ja ruokahuollon kuntapalveluiden merkityksestä ihmisille nimenomaan julkisena palveluna, kirjoittavat Laura Mankki ja Helena Hirvonen.

Eriarvoisuus on sukupuolikysymys  

Suomalaista huono-osaisuutta on tutkittu paljon ilman sukupuolinäkökulmaa tai siten, että sukupuolta tarkastellaan vain yhtenä muuttujana muiden joukossa. Tuomo Laihialan mukaan huono-osaisuuden ymmärtäminen jää kuitenkin vaillinaiseksi, jos sukupuoli sivuutetaan lähemmin tarkastelematta.

Nokkeluus ja toimintamahdollisuudet

nayttokuva-2016-11-06-kello-14-37-48

Jos jokainen on oman onnensa seppä, onko vähävaraisen yksinhuoltajan taloudellinen ahdinko seurausta omista valinnoista? Entä onko kahden vanhemman perheen ratkaisu perheen ja työelämän yhdistämisen tavasta täysin yksityinen ja riippumaton valinta? Ei näyttäisi olevan, jos perheiden ja kotitalouksien ratkaisuja tarkastellaan toimintamahdollisuuksien näkökulmasta, kirjoittaa Katri Viitasalo.

Taloutta toisin sanoin

nayttokuva-2016-11-04-kello-20-19-19

Julkinen puhe taloudesta näyttäytyy usein kapea-alaisena. Äänessä ovat useimmiten ekonomistit, valtiovarainministeriön virkamiehet ja muut talouden legitiimeiksi tunnustetut asiantuntijat, voittopuolisesti miehet, kirjoittaa Suvi Salmenniemi. Talouden kokemuksellinen, arkinen ja kulttuurinen puoli jää usein piiloon.

Näkymätön kotityö

clean-311681_1280

Naiset käyttävät kotitöihin edelleen enemmän aikaa kuin miehet, etenkin lapsiperheissä. Palkaton kotityö lisää hyvinvointia, vaikka se ei näy kansantaloutta mittaavissa tunnusluvuissa. Kristiina Aallon ja Katri Sointeen mukaan vuonna 2009 se olisi kasvattanut Suomen BKT:tä 41 prosenttia. Sukupuolittunut kotitaloustuotanto toimii hyvinvointia ylläpitävänä puskurina, kun varaa tuotteiden ja palvelujen ostamiseen ei ole.