Tasa-arvovajeen blogissa tasa-arvon, sukupuolen ja talouden kysymyksiin perehtyneet tutkijat ja asiantuntijat kirjoittavat omasta tutkimuksestaan ja ajankohtaisista teemoista.

Tavallinen talouspuhe ja vierauden kokemus

hirstosept2013ytsmall2

Talousuutisissa puhutaan markkinoista, hinnoista, kaupoista – asioista, joilla ei näennäisesti ole mitään tekemistä identiteettimerkitysten kanssa. Samalla kuitenkin taloutta koskevat tekstit ja kokonaiset keskustelut tuntuvat monesti vierailta ja toisille tarkoitetuilta. Miten lähestyä tätä poissulkemisen kokemusta, kysyy Heidi Hirsto?

Päivähoitoon pitää panostaa juuri nyt

19760_suvi_anne_siimes2_tela

Suomessa puhutaan liian harvoin sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvistä rakenteellisista kysymyksistä, kirjoittaa Suvi-Anne Siimes. Esimerkiksi päivähoitoasioista pitää kiivailla, sillä niissä on mitä suurimmassa määrin kyse rakennepolitiikasta. Päivähoito vaikuttaa naisten toimeentuloon myös siinä vaiheessa, kun he ovat itse vanhoja.

Kalliit hoivapalvelut, edullinen omaishoito?

liinasointi_rajattu

Julkiset palvelut ovat merkittävästi keventäneet omaisten vastuuta hoivasta, kirjoittaa Liina Sointu. Viime vuosikymmeninä julkisia palveluja on karsittu. Taustalla on ajatus, että julkinen sektori kaikille tarkoitettuine hoivapalveluineen on liian kallis. Omaishoivan arjen näkökulmasta kysymys kustannuksista näyttäytyy kuitenkin hyvin erilaisessa valossa.

Kamppailu olennaisesta

ML_muotokuva

Perinteiseen edustukselliseen demokratiaan tukeutuva paikallinen sopiminen korostaa työpaikkatasoa keskeisenä neuvottelupaikkana. Minna Leinonen kirjoittaa blogissaan, että työpaikkojen edustuksellisella demokratialla on kuitenkin puutteensa. Tasa-arvo ei toteudu ja erilaisten ryhmien mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon vaikeutuvat.

Tappaako massahyödyn tavoittelu kodinomaisen hoivayrittäjyyden?

Rissanen Sari-mv

Sote-uudistus muokkaa hoivayrittäjien toimintamahdollisuuksia. Professori Sari Rissasen mukaan pienten, pääosin naisten omistamien hoivayritysten toimintamahdollisuudet kapenevat, kun järjestämisvastuu siirtyy maakunnille ja palveluita kilpailutetaan suurempina kokonaisuuksina. Byrokratiatyön ja standardoinnin takia takia pienyrittäjille jää yhä vähemmän aikaa hoivalle.

Työnvälittäjäpalvelun tuottajalla on väliä

Mona_väitös1

Hallituksen kärkihanke työvoimahallinnon uudistamiseksi korostaa kokeilukulttuuria ja ulkoistaa työvoimapalveluita. Mona Mannevuon mukaan jää epäselväksi, miten uudet tulosperustaiset ostopalvelupilotit kohtaavat työttömän työnhakijan elämäntilanteen. Työnhakijan näkökulmasta on olennaista se, kuka palvelun tuottaa, miten palvelu tuotetaan ja miksi se tuotetaan. Pilotteihin osallistuvan työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet voivat olla erilaiset kuin TE-toimistojen työvoimapalveluissa.