Budjetti

Tasa-arvovajeen ehdotukset budjettiriihen tasa-arvoteoiksi

Tasaarvovaje_yhteiskuvaWEB

Keskiviikkona käynnistyy hallituksen budjettiriihi. Valtion budjetti on sukupuolten tasa-arvolle vähintään yhtä tärkeä kuin hallituksen tasa-arvo-ohjelma. Budjettiriihessä hallituksella on tilaisuus tasa-arvotekoihin. Tähän asti hallitus on lähinnä taannuttanut tasa-arvoa muun muassa kurittamalla naisia leikkauksin. Hallitus on tasa-arvo-ohjelmassaan asettanut tavoitteeksi, että keskeiset valtioneuvoston prosessit kuten budjetointi tukevat sukupuolten tasa-arvon edistämistä. Hallitus on ohjelmassaan luvannut tukea tavoitetta käynnistämällä hankkeen, […]

Lausunto: Julkisten menojen leikkaukset vaikuttavat sukupuolten tasa-arvoon tulonjakovaikutuksia laajemmin

Tasaarvovaje_yhteiskuvaWEB

Tasa-arvovaje on antanut eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle lausunnon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020.
Tasa-arvovaje toteaa, että valtiontaloudessa on oltava tilaa tasa-arvolle. Mikäli hallitus on vakavasti sitoutunut tasa-arvon edistämiseen sen on tehtävä talouspolitikkaa, joka huomioi sukupuolivaikutukset.

Millaista sukupuolta kehysriihi teki?

Oma kuva 2015

Irmeli Kari-Björbackan mukaan tämän keväinen hallituksen kehysriihen puintityö paransi miesten työllisyyttä myöntämällä rahaa liikennehankkeille. Samanaikaisesti sote-uudistus heikentää naisten työllisyyttä. Naisvaltainen sosiaali- ja terveysala arvottuu taloudelle kelpaamattomaan ja menoja tuottavaan osaan.

Valtiontaloudessa pitää olla tilaa tasa-arvolle

Tasaarvovaje_yhteiskuvaWEB

Hallituksen kehysriihen alla Tasa-arvovaje avaa keskustelua sukupuolitietoisesta budjetoinnista. Sukupuolitietoinen budjetointi on tapa tuoda ihmiset takaisin talouspolitiikan ja budjettiprosessien keskiöön, paikalle, josta talouskasvun, kilpailukyvyn ja hyvän luottoluokituksen tavoittelu on heidät karkottanut.

Suomessa sukupuolitietoisesta budjetoinnista on toistaiseksi keskusteltu vähemmän kuin sukupuolivaikutusten arvioinnista. Nyt olisi hyvä hetki kehittää menetelmää Suomessa.