Eriarvoisuus

Perhevapaat ja perheiden monimuotoisuus

Perhevapaajärjestelmää tulisi uudistaa, jotta se olisi mahdollisimman toimiva eri tahojen kannalta. Todellisuudessa palapeliä kootaan melko harvoista paloista ennalta määrättyjen reunaehtojen mukaan. Käytännössä tänä päivänä ei enää voida lähteä rakentamaan perhevapaamallia, joka ei huomioisi sitä, että perhe ei ole yksi, kirjoittaa Anna Moring.

Vaarana degrowth-ajattelun tasa-arvovaje

Eeva Houtbeckersin ekofeministinen analyysi tasa-arvovajeesta degrowth-ajattelussa pureutuu tiedon ja kuulemisen valtaan kohtuutalousliikkeissä pohjoisessa ja globaalisti. Kuulematta syvällisesti paikallisia kokemuksia taloudesta degrowth-ajattelu jatkaa hoivan ja lisääntymisen säilyttämistä kodin ja naisten vastuulle.

Eriarvoisuus on sukupuolikysymys  

Suomalaista huono-osaisuutta on tutkittu paljon ilman sukupuolinäkökulmaa tai siten, että sukupuolta tarkastellaan vain yhtenä muuttujana muiden joukossa. Tuomo Laihialan mukaan huono-osaisuuden ymmärtäminen jää kuitenkin vaillinaiseksi, jos sukupuoli sivuutetaan lähemmin tarkastelematta.