Lausunto

Lausunto: Julkisten menojen leikkaukset vaikuttavat sukupuolten tasa-arvoon tulonjakovaikutuksia laajemmin

Tasaarvovaje_yhteiskuvaWEB

Tasa-arvovaje on antanut eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle lausunnon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020.
Tasa-arvovaje toteaa, että valtiontaloudessa on oltava tilaa tasa-arvolle. Mikäli hallitus on vakavasti sitoutunut tasa-arvon edistämiseen sen on tehtävä talouspolitikkaa, joka huomioi sukupuolivaikutukset.