Palvelut

Yhtiöittäminen ajaa kuntien työntekijät markkinoille

Julkisessa keskustelussa yhtiöittäminen esitetään yksinkertaisena toimenpiteenä. Sen vaikutuksia sukupuolen mukaan eriytyneillä työmarkkinoilla ei ole toistaiseksi arvioitu. Case Palmia protestin saama tuki kertoo siivous- ja ruokahuollon kuntapalveluiden merkityksestä ihmisille nimenomaan julkisena palveluna, kirjoittavat Laura Mankki ja Helena Hirvonen.

Plan F -seminaari avasi keskustelua feministisestä talouspolitiikasta

Plan F seminaarissa etsittiin vaihtoehtoja valtavirran taloustieteelle ja -politiikalle

Tasa-arvovajeen vuosi huipentui Plan F –seminaariin, jossa etsittiin kansainvälisten vieraiden ja kotimaisten asiantuntijoiden voimin vaihtoehtoja valtavirran talouspolitiikalle ja -tieteelle. Iltapäivän aikana kyseenalaistettiin tavanomaisia ymmärryksiä taloudesta, puhuttiin investoinneista sosiaaliseen infrastruktuuriin sekä luotiin Suomelle askelmerkistö kohti sukupuolitietoisempaa talouspolitiikkaa.

Päivähoitoon pitää panostaa juuri nyt

19760_suvi_anne_siimes2_tela

Suomessa puhutaan liian harvoin sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvistä rakenteellisista kysymyksistä, kirjoittaa Suvi-Anne Siimes. Esimerkiksi päivähoitoasioista pitää kiivailla, sillä niissä on mitä suurimmassa määrin kyse rakennepolitiikasta. Päivähoito vaikuttaa naisten toimeentuloon myös siinä vaiheessa, kun he ovat itse vanhoja.

Kalliit hoivapalvelut, edullinen omaishoito?

liinasointi_rajattu

Julkiset palvelut ovat merkittävästi keventäneet omaisten vastuuta hoivasta, kirjoittaa Liina Sointu. Viime vuosikymmeninä julkisia palveluja on karsittu. Taustalla on ajatus, että julkinen sektori kaikille tarkoitettuine hoivapalveluineen on liian kallis. Omaishoivan arjen näkökulmasta kysymys kustannuksista näyttäytyy kuitenkin hyvin erilaisessa valossa.

Kuusi askelta parempaan sote-uudistukseen

Kuvitus 1 valinnanvapaus

Sosiaalipalvelut ovat jääneet sote-uudistuksessa terveydenhuollon jalkoihin. Sukupuolten tasa-arvo ja haavoittuvassa asemassa olevat on sivuutettu. Tasa-arvovajeen sote-verkkosymposiumiin osallistuneet tutkijat vaativat, että sosiaalipalveluiden toimintatapa, niitä koskeva tutkimus sekä käyttäjien tarpeet huomioidaan uudistuksen valmistelussa paremmin. Olemassa olevan tiedon perusteella valinnanvapauden ja yhtiöittämisen ulottaminen sosiaalipalveluihin on syytä arvioida uudelleen.