Palvelut

Kalliit hoivapalvelut, edullinen omaishoito?

liinasointi_rajattu

Julkiset palvelut ovat merkittävästi keventäneet omaisten vastuuta hoivasta, kirjoittaa Liina Sointu. Viime vuosikymmeninä julkisia palveluja on karsittu. Taustalla on ajatus, että julkinen sektori kaikille tarkoitettuine hoivapalveluineen on liian kallis. Omaishoivan arjen näkökulmasta kysymys kustannuksista näyttäytyy kuitenkin hyvin erilaisessa valossa.

Kuusi askelta parempaan sote-uudistukseen

Kuvitus 1 valinnanvapaus

Sosiaalipalvelut ovat jääneet sote-uudistuksessa terveydenhuollon jalkoihin. Sukupuolten tasa-arvo ja haavoittuvassa asemassa olevat on sivuutettu. Tasa-arvovajeen sote-verkkosymposiumiin osallistuneet tutkijat vaativat, että sosiaalipalveluiden toimintatapa, niitä koskeva tutkimus sekä käyttäjien tarpeet huomioidaan uudistuksen valmistelussa paremmin. Olemassa olevan tiedon perusteella valinnanvapauden ja yhtiöittämisen ulottaminen sosiaalipalveluihin on syytä arvioida uudelleen.

Tappaako massahyödyn tavoittelu kodinomaisen hoivayrittäjyyden?

Rissanen Sari-mv

Sote-uudistus muokkaa hoivayrittäjien toimintamahdollisuuksia. Professori Sari Rissasen mukaan pienten, pääosin naisten omistamien hoivayritysten toimintamahdollisuudet kapenevat, kun järjestämisvastuu siirtyy maakunnille ja palveluita kilpailutetaan suurempina kokonaisuuksina. Byrokratiatyön ja standardoinnin takia takia pienyrittäjille jää yhä vähemmän aikaa hoivalle.