Sosiaalipolitiikka

Kuusi askelta parempaan sote-uudistukseen

Kuvitus 1 valinnanvapaus

Sosiaalipalvelut ovat jääneet sote-uudistuksessa terveydenhuollon jalkoihin. Sukupuolten tasa-arvo ja haavoittuvassa asemassa olevat on sivuutettu. Tasa-arvovajeen sote-verkkosymposiumiin osallistuneet tutkijat vaativat, että sosiaalipalveluiden toimintatapa, niitä koskeva tutkimus sekä käyttäjien tarpeet huomioidaan uudistuksen valmistelussa paremmin. Olemassa olevan tiedon perusteella valinnanvapauden ja yhtiöittämisen ulottaminen sosiaalipalveluihin on syytä arvioida uudelleen.

Symposium: Perustulo ja sukupuolten tasa-arvo

perustulo

Juha Sipilän hallitus päätti ohjelmassaan toteuttaa perustulokokeilun ja sen valmistelu on käynnissä. Tasa-arvovaje haluaa tukea perustulokokeilua selvittävän tutkimusryhmän työtä herättämällä keskustelua perustulon ja eri perustulomallien sukupuolivaikutuksista. Pyysimme siksi neljää poliitikkoa kertomaan, miten he asian näkevät valmistelun tässä vaiheessa: missä mielessä perustulo olisi – tai ei olisi – sukupuolten tasa-arvon kannalta hyvä reformi?