Sote

Tappaako massahyödyn tavoittelu kodinomaisen hoivayrittäjyyden?

Rissanen Sari-mv

Sote-uudistus muokkaa hoivayrittäjien toimintamahdollisuuksia. Professori Sari Rissasen mukaan pienten, pääosin naisten omistamien hoivayritysten toimintamahdollisuudet kapenevat, kun järjestämisvastuu siirtyy maakunnille ja palveluita kilpailutetaan suurempina kokonaisuuksina. Byrokratiatyön ja standardoinnin takia takia pienyrittäjille jää yhä vähemmän aikaa hoivalle.

Professori Susan Himmelweit: Laadukas hoiva hyödyttää koko taloutta

Susan Himmelweit

Julkiset hoivapalvelut ja -työntekijät nähdään usein kustannuseränä ja palveluita leikataan ja tehostetaan. Hoivatyön erityisyydestä ja hoivan merkityksestä yhteiskunnalle ja taloudelle puhutaan vähän. Tasa-arvovajeen Anna Elomäki tapasi hoivan ja talouden yhtymäkohtia tutkineen taloustieteen professori Susan Himmelweitin. Himmelweitin mukaan hoivaa tulisi ajatella investointina, joka hyödyttää koko taloutta.

Millaista sukupuolta kehysriihi teki?

Oma kuva 2015

Irmeli Kari-Björbackan mukaan tämän keväinen hallituksen kehysriihen puintityö paransi miesten työllisyyttä myöntämällä rahaa liikennehankkeille. Samanaikaisesti sote-uudistus heikentää naisten työllisyyttä. Naisvaltainen sosiaali- ja terveysala arvottuu taloudelle kelpaamattomaan ja menoja tuottavaan osaan.