Sukupuolivaikutukset

Tasa-arvovajeen ehdotukset budjettiriihen tasa-arvoteoiksi

Tasaarvovaje_yhteiskuvaWEB

Keskiviikkona käynnistyy hallituksen budjettiriihi. Valtion budjetti on sukupuolten tasa-arvolle vähintään yhtä tärkeä kuin hallituksen tasa-arvo-ohjelma. Budjettiriihessä hallituksella on tilaisuus tasa-arvotekoihin. Tähän asti hallitus on lähinnä taannuttanut tasa-arvoa muun muassa kurittamalla naisia leikkauksin. Hallitus on tasa-arvo-ohjelmassaan asettanut tavoitteeksi, että keskeiset valtioneuvoston prosessit kuten budjetointi tukevat sukupuolten tasa-arvon edistämistä. Hallitus on ohjelmassaan luvannut tukea tavoitetta käynnistämällä hankkeen, […]

Symposium: Perustulo ja sukupuolten tasa-arvo

perustulo

Juha Sipilän hallitus päätti ohjelmassaan toteuttaa perustulokokeilun ja sen valmistelu on käynnissä. Tasa-arvovaje haluaa tukea perustulokokeilua selvittävän tutkimusryhmän työtä herättämällä keskustelua perustulon ja eri perustulomallien sukupuolivaikutuksista. Pyysimme siksi neljää poliitikkoa kertomaan, miten he asian näkevät valmistelun tässä vaiheessa: missä mielessä perustulo olisi – tai ei olisi – sukupuolten tasa-arvon kannalta hyvä reformi?

ANALYYSI: Paikallisen sopimisen vaietut vaikutukset

social-media-862133_1920

Keskustelu paikallisesta sopimisesta vaikenee sukupuolitetuista työmarkkinoista ja siten nais- ja miesvaltaisten alojen erilaisista tilanteista. Näyttää siltä, että poliittinen johto puskee paikallista sopimista eteenpäin pohtimatta, mitkä ovat paikallisen sopimisen sukupuolivaikutukset ja miten paikallisen sopimisen yhteydessä voitaisiin edistää sukupuolten tasa-arvoa, kuten samapalkkaisuutta.

Lausunto: Julkisten menojen leikkaukset vaikuttavat sukupuolten tasa-arvoon tulonjakovaikutuksia laajemmin

Tasaarvovaje_yhteiskuvaWEB

Tasa-arvovaje on antanut eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle lausunnon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020.
Tasa-arvovaje toteaa, että valtiontaloudessa on oltava tilaa tasa-arvolle. Mikäli hallitus on vakavasti sitoutunut tasa-arvon edistämiseen sen on tehtävä talouspolitikkaa, joka huomioi sukupuolivaikutukset.

Sukupuolivaikutusten juonikkuus

JuhanaVartiainen-2015-official_b

Juhana Vartiainen kirjoittaa, että sukupuolivaikutusten arviointi ei ole pelkästään hyvän tahdon kysymys ja taistelua tiedostajien ja taantumuksen välillä. Yhteiskunnallisten uudistusten sukupuolivaikutukset ovat monimutkaisia ja kiistanalaisia. Tasa-arvon edistäminen edellyttää paitsi vahvaa hyvää tahtoa myös kylmäpäistä analyysiä siitä miten markkinatalous toimii.