Taloustiede

Valinnan vankeja?

Jemina Repo

Nykypolitiikkaa ohjaa lähes 70 vuotta vanha uusklassisen taloustieteen ihmiskuva, jonka vastaus eriarvoisuuteen on velvoittaa naisia tekemään parempia valintoja, kirjoittaa Jemima Repo. Tämä visio näkyy myös suomalaisessa perhepolitiikassa.

Tasa-arvoa talousarvioon – sukupuolitietoisen budjetoinnin asiantuntijaseminaari 3.5.2017

Tasa-arvoa talousarvioon – sukupuolitietoisen budjetoinnin asiantuntijaseminaari 3.5.2017 tarjoaa viranomaisille, päättäjille, kansalaisjärjestöille ja tutkijoille tutkittua tietoa eri tavoista tuoda sukupuolinäkökulma mukaan talousarvion laadintaan. Kansainväliset esimerkit pohjustavat Suomessakin ajankohtaista keskustelua sukupuolitietoisen budjetoinnin kehittämisestä. Ilmoittautumiset viimeistään 19.4.2017 lomakkeen kautta.

Plan F -seminaari avasi keskustelua feministisestä talouspolitiikasta

Plan F seminaarissa etsittiin vaihtoehtoja valtavirran taloustieteelle ja -politiikalle

Tasa-arvovajeen vuosi huipentui Plan F –seminaariin, jossa etsittiin kansainvälisten vieraiden ja kotimaisten asiantuntijoiden voimin vaihtoehtoja valtavirran talouspolitiikalle ja -tieteelle. Iltapäivän aikana kyseenalaistettiin tavanomaisia ymmärryksiä taloudesta, puhuttiin investoinneista sosiaaliseen infrastruktuuriin sekä luotiin Suomelle askelmerkistö kohti sukupuolitietoisempaa talouspolitiikkaa.

Nokkeluus ja toimintamahdollisuudet

nayttokuva-2016-11-06-kello-14-37-48

Jos jokainen on oman onnensa seppä, onko vähävaraisen yksinhuoltajan taloudellinen ahdinko seurausta omista valinnoista? Entä onko kahden vanhemman perheen ratkaisu perheen ja työelämän yhdistämisen tavasta täysin yksityinen ja riippumaton valinta? Ei näyttäisi olevan, jos perheiden ja kotitalouksien ratkaisuja tarkastellaan toimintamahdollisuuksien näkökulmasta, kirjoittaa Katri Viitasalo.

Professori Susan Himmelweit: Laadukas hoiva hyödyttää koko taloutta

Susan Himmelweit

Julkiset hoivapalvelut ja -työntekijät nähdään usein kustannuseränä ja palveluita leikataan ja tehostetaan. Hoivatyön erityisyydestä ja hoivan merkityksestä yhteiskunnalle ja taloudelle puhutaan vähän. Tasa-arvovajeen Anna Elomäki tapasi hoivan ja talouden yhtymäkohtia tutkineen taloustieteen professori Susan Himmelweitin. Himmelweitin mukaan hoivaa tulisi ajatella investointina, joka hyödyttää koko taloutta.

Professori Julie Nelson: Talous on sosiaalista huolenpitoa

Nelson Dec 2015

Tasa-arvovaje tapaa tunnettuja feministisiä taloustieteilijöitä. Kohtaamisissa pohditaan, miten sukupuolten tasa-arvo voidaan huomioida talouspolitiikassa. Taloustieteen professori Julie Nelson on 1990-luvulta saakka tuonut taloustieteeseen feministisiä näkökulmia. Nelson kertoo Tasa-arvovajeelle, mistä feministisessä taloustieteessä on kyse ja miten feminististen taloustieteilijöiden kritiikki ja tutkimus voisivat hyödyttää taloustiedettä ja talouspolitiikkaa.

Feministinen taloustiede uudistaa taloustieteen arvoja

_MG_3083PotretFMV

Tasa-arvonäkökulmaista talousajattelua kaipaaville feministinen taloustiede on uusklassista serkkuaan parempi liittolainen. Feministinen taloustiede näkee hoivan ja muun ihmisyhteisöjä uusintavan toiminnan oleellinen osana talouden kokonaisuutta. Tämä merkitsee suunnanmuutosta paitsi taloustieteessä myös talouspolitiikassa. Tasa-arvovajeen Anna Elomäki kommentoi Juhana Vartiaisen blogitekstiä.