Yrittäjyys

Tappaako massahyödyn tavoittelu kodinomaisen hoivayrittäjyyden?

Rissanen Sari-mv

Sote-uudistus muokkaa hoivayrittäjien toimintamahdollisuuksia. Professori Sari Rissasen mukaan pienten, pääosin naisten omistamien hoivayritysten toimintamahdollisuudet kapenevat, kun järjestämisvastuu siirtyy maakunnille ja palveluita kilpailutetaan suurempina kokonaisuuksina. Byrokratiatyön ja standardoinnin takia takia pienyrittäjille jää yhä vähemmän aikaa hoivalle.

Minisymposium: Työllisyys- ja yrittäjyyspaketti herätti odotukset uusista avauksista

Hallitus sopi kehysriihen yhteydessä yrittäjyyttä ja työllisyyttä tukevista toimista, joilla on tarkoitus saada Suomen talous kasvuun. Tasa-arvovaje pyysi kahta tutkijaa arvioimaan 12.4. julkistettua yrittäjyys- ja työllisyyspakettia sukupuolinäkökulmasta. Raija Julkunen ja Anu Suoranta arvioivat hallituksen esityksiä muodollisesti sukupuolineutraaleiksi. Neutraalius kuitenkin peittää naisten ja miesten työttömyyden ja yrittäjyyden erilaiset profiilit.

Matalapalkasta halvempaan työhön?

Anu Suoranta analysoi hallituksen esittämiä muutoksia työttömyysturvaan, joilla kannustetaan itsensä työllistämiseen. Valmistelu on kesken, mutta jotain voi sanoa toimintaympäristöstä, johon kansaa kannustetaan. Itsensätyöllistäjänaisista peräti puolet sijoittuu alimpaan tuloviidennekseen. Rakentaako hallitus kannusteita nimenomaan työtätekevien köyhyyteen?

Jäämme odottamaan

Raija Julkunen kirjoittaa, että Sipilän hallituksen 12.4. esittelemät työllisyystoimet jatkavat 1990-lamassa muodostunutta linjaa: työvoimapalvelujen myllääminen, työttömyysturvan heikentäminen, työttömien velvollisuuksien lisääminen, kannustinloukkujen purku, yksilöiden aktivointi ja erilaiset kokeilut. Paketti on muodollisesti sukupuolineutraali. Sukupuolittainen kohdentuminen selvinnee vasta lisäselvitysten myötä.