Author: admin

Kestämättömät vajeet? -seminaari: Talouden, hoivan ja tasa-arvon yhteensovittaminenKestämättömät vajeet? -seminaari: Talouden, hoivan ja tasa-arvon yhteensovittaminen

Kestämättömät vajeet? -seminaari: Talouden, hoivan ja tasa-arvon yhteensovittaminen Kestävän talouden, hoivan ja tasa-arvon yhteensovittaminen on teema, joka koskettaa monia suomalaisia. Kestämättömät vajeet? -seminaari kokoaa yhteen asiantuntijoita eri aloilta keskustelemaan siitä,

Symposium: Perhevapaa-uudistuksen tutkimusnäkökulmia ja vaikutuksia tasa-arvoonSymposium: Perhevapaa-uudistuksen tutkimusnäkökulmia ja vaikutuksia tasa-arvoon

Symposium: Perhevapaa-uudistuksen tutkimusnäkökulmia ja vaikutuksia tasa-arvoon Perhevapaa-uudistus on ollut viime aikoina keskeinen keskustelunaihe niin politiikassa kuin kansalaisyhteiskunnassakin. Tarkoituksena on löytää toteuttamiskelpoisia ratkaisuja, joilla parannetaan perheiden hyvinvointia ja edesautetaan tasa-arvoa työ-

Naisten hukka ja miesten tehot?: Sukupuolten välinen epätasa-arvo työelämässäNaisten hukka ja miesten tehot?: Sukupuolten välinen epätasa-arvo työelämässä

Naisten hukka ja miesten tehot?: Sukupuolten välinen epätasa-arvo työelämässä Naisten ja miesten välillä vallitsee edelleen selkeä epätasa-arvo työelämässä, huolimatta sukupuolten tasa-arvon edistymisestä yhteiskunnassamme. Naisten hukka ja miesten tehot ovat tämän

Taloustieteellisen keskustelun portinvartijat: Naisten ja miesten roolit talouskeskustelussaTaloustieteellisen keskustelun portinvartijat: Naisten ja miesten roolit talouskeskustelussa

Taloustieteellisen keskustelun portinvartijat: Naisten ja miesten roolit talouskeskustelussa Taloustiede on perinteisesti ollut miesvaltainen ala, ja edelleen tänä päivänä sen huippuasiantuntijoiden joukosta naisten osuus jää pieneksi. Tämä sukupuolten epätasapaino näkyy myös